Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Սկզբնական գին

Սկզբնական գինը ցույց է տալիս երթի արժեքը պատվեր դնելուց առաջ: Երթի արժեքի մեջ ավելացվում են հետևյակ կոմպոնենտները`

  • Բազային սակագինը
  • Անցած ճանապարհը
  • Երթի ժամանակը
  • Արժեքի բարձրացում մեծ պահանջարկի դեպքում
Օգտակա՞ր էր հոդվածը