Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Երթը տեղի չի ունեցել

Խնդրում ենք հավելվածի միջոցով կամ հաստատել հաճախորդների սպասարկման մեր թիմի հետ, եթե ստացել եք երթի անդորրագիր, որը տեղի չի ունեցել կամ եթե վարորդը սկսել է երթը առանց Ձեզ։

Օգտակա՞ր էր հոդվածը