Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Ինչ է սպասելավարձը

Վարորդի՝ սկզբնակետ ժամանելուց հետո հաճախորդին նախատեսված ժամանակից ավել սպասելու դեպքում հաշվարկվում է սպասելավարձ։ Վերջնարժեքի փոփոխությունից խուսափելու համար խնդրում ենք վարորդին մոտենալ հնարավորինս շուտ։

Կարևոր.

  • Սպասելավարձը սկսվում է հաշվարկվել հաճախորդին սպասելու 3-րդ րոպեից հետո։
  • Հավելյալ յուրաքանչյուր րոպեի համար գանձվող գումարի չափը կազմում է 25 դրամ։ 
  • Սպասելավարձի չափը նշվում է Ձեր անդորրագրի մեջ։
Օգտակա՞ր էր հոդվածը