Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Շառավղից դուրս երթեր

Որոշակի գործոններով պայմանավորված՝ հնարավոր է ստանաք սահմանված շառավղից դուրս պատվերներ, սակայն նկատի ունեցեք, որ նման պատվերների մերժումը չի ազդում Ձեր ակտիվության ցուցանիշի վրա։

Օգտակա՞ր էր հոդվածը