Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Ինչպես են հաշվարկվում ավարտված և կատարված պատվերների ցուցանիշները

Որոշ բոնուսային ակցիաների դեպքում օգտագործվում են ավարտված և կատարված պատվերների ցուցանիշները։ 

Ավարտված պատվերների ցուցանիշը բոնուսային ակցիայի ընթացքում Ձեր պատվերների ընդունման շառավղի սահմաններում գրանցված և ավարտված պատվերների տոկոսն է։

Ցուցանիշի վրա ազդում են հետևյալ պատվերները.

  • Բաց թողած,
  • Ձեր կողմից մերժված և չեղարկված,
  • Հաճախորդի կողմից չեղարկված։ 

Կատարված պատվերների ցուցանիշը բոնուսային ակցիայի ընթացքում Ձեր պատվերների ընդունման շառավղի սահմաններում գրանցված և կատարված պատվերների տոկոսն է։

Ցուցանիշի վրա ազդում են հետևյալ պատվերները.

  • Բաց թողած,
  • Ձեր կողմից մերժված և չեղարկված։

Նկատի ունեցեք, որ կատարված պատվերների ցուցանիշի վրա չեն ազդում հաճախորդի կողմից չեղարկված և հաճախորդի չներկայանալու պատճառով տեղի չունեցած պատվերները։

Հիշեցում

Ավարտված և կատարված պատվերների ցուցանիշները կարող եք ստուգել Ակցիաներ բաժնում։

Օգտակա՞ր էր հոդվածը