Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել

Sign in

Օդանավակայանի ավտոկայանատեղի վճար

Եթե Ձեր երթուղին անցնում է օդանավակայանի տարածքով, ապա երթի վճարի բաղադրիչների մեջ կարող եք տեսնել հավելավճարի տող՝ օդանավակայանի կայանատեղի վճար։

Հավելյալ վճարն ավտոմատ կերպով ավելացվում է երթի արժեքին և կիրառվում է կանխիկ վճարման դեպքում։

Օգտակա՞ր էր հոդվածը