რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

თუ ფასი მოსალოდნელზე მაღალია

მგზავრობის შეკვეთამდე, შეგიძლიათ, ინფორმაცია მიიღოთ სავარაუდო ფასის შესახებ. თუ საბოლოო ფასი ნავარაუდებს მნიშვნელოვნად აღემატება, ეს შეიძლება, განპირობებული იყოს შემდეგი მიზეზებით:

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, აპლიკაციის მეშვეობით მიმართოთ ჩვენს მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდს.

შენიშვნა: ბარათის წინასწარი ავტორიზაციის შემდეგ, შესაძლოა, შენიშნოთ გამოკლებული თანხა, თუმცა, ეს თანხა არ იქვითება. მეტი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილეთ ბოლტთან ასოცირებული გადასახადები.

დაგეხმარათ სტატია?