რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

თუ ფასი მოსალოდნელზე მაღალია

მგზავრობის შეკვეთამდე შეგიძლიათ ინფორმაცია მიიღოთ სავარაუდო ფასის შესახებ. თუ საბოლოო ფასი ნავარაუდებს მნიშვნელოვნად აღემატება, ეს შეიძლება განპირობებული იყოს შემდეგი მიზეზებით:

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ აპლიკაციის მეშვეობით მიმართოთ ჩვენს კლიენტების მხარდაჭერის გუნდს.

შენიშვნა: ბარათის წინასწარი ავტორიზაციის შემდეგ, შესაძლოა შენიშნოთ გამოკლებული თანხა, თუმცა ეს თანხა სინამდვილეში არ იქვითება. მეტი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ნახეთ ბოლტთან ასოცირებული გადასახადები.

Was this article helpful?