რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

ჩემი მძღოლის ანგარიში დაბლოკილია

თუ თქვენი ანგარიში დაბლოკილია, დაბლოკვის მიზეზი ნაჩვენები იქნება აპში. თუ ანგარიში დაბლოკილია სამუდამოდ, თქვენ ვერ ნახავთ დაბლოკვის დასრულების თარიღს.

ანგარიში სამუდამოდ დაბლოკილია

მიჰყევით შესაბამის ნაბიჯებს, თქვენი ბლოკის შესაბამისად, რათა შეძლოთ თქვენი ანგარიშის განბლოკვა:

  • არასწორი ან ვადაგასული დოკუმენტები: ატვირთეთ ახალი დოკუმენტები მძღოლის პორტალის საშუალებით.

თუ ბლოკის მიზეზებში ნახსენებია რაიმე მოქმედება, მგთხოვთ, მიჰყვეთ მითითებებს, რათა შეძლოთ თქვენი ანგარიშის განბლოკვა. დაბლოკვის სხვა მიზეზების შემთხვევაში, ანგარიშის განბლოკვა შეუძლებელია.

ანგარიში დროებით დაბლოკილია:

მიჰყევით შესაბამის ნაბიჯებს, თქვენი ბლოკის შესაბამისად, რათა შეძლოთ თქვენი ანგარიშის განბლოკვა:

  • დაბალი აქტივობის ქულა ან რეიტინგი: ანგარიშს ბლოკი მოეხსნება ავტომატურად ან ბლოკი მოიხსნება ტრენინგის ხელახლა გავლის შემდეგ (საჭიროებისამებრ)
  • ნებისმიერი სახის გაურკვევლობა: ანგარიშს ბლოკი მოეხსნება ავტომატურად, მხარდაჭერის ჯგუფთან საკითხის განხილვის შემდეგ ან ტრენინგის ხელახლა გავლის შემდეგ (საჭიროებისამებრ)
  • საეჭვო ქმედება: ანგარიშს ბლოკი მოეხსნება ავტომატურად.

თუ თქვენ გჭირდებათ დახმარება, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს დამხმარე გუნდს აპლიკაციის საშუალებით.

დაგეხმარათ სტატია?