რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

ფასის განმარტება

თქვენი მგზავრობის ფასი დაიანგარიშება რამდენიმე ფაქტორის შეჯამებით. 3 ძირითადი ელემენტი, რომელსაც აპლიკაცია ითვალისწინებს არის:

  • საწყისი ფასი
  • კილომეტრების ტარიფი (განვლილი მანძილი)
  • წუთობრივი ტარიფი (მგზავრობის დაწყებიდან მის დასრულებამდე განვლილი დრო)

სხვა ფაქტორები რამაც შესაძლოა მგზავრობის ფასზე გავლენა მოახდინოს:

  • დინამიური ფასი: შეტყობინებას მომატებული ფასის შესახებ შეკვეთის დაფიქსირებამდე მიიღებთ
  • ავტომობილების კატეგორები

თუ თქვენი მგზავრობის ფასი მოსალოდნელზე მაღალია, გადადით ბმულზე.

შენიშვნა: თქვენი მგზავრობის ფასის დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ ბოლტის ელექტრონულ ქვითარში.. არ დაგავიწყდეთ ბოლტის  სიახლეების გამოწერა იმისათვის, რომ ყოველთვის მიიღოთ განახლებული ინფორმაცია ტარიფების შესახებ.

Was this article helpful?