რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

ბოლტის სიახლეების გამოწერა

ბოლტის ელექტრონული სიახლეები ინფორმაციას გაწვდით ფასების, ტექნიკური შესწორებებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ. თუ გსურთ ამ ფუნქციის გააქტიურება, ან პირიქით გათიშვა, გთხოვთ მიჰყევით ინსტრუქციას:

  • შედით მთავარ მენიუში (ზედა მარცხენა კუთხე)
  • აირჩიეთ თქვენი პროფილი
  • გადაწიეთ სიახლეები ბოლტისგან ღილაკი მარცხნივ (გათიშვა) ან მარჯვნივ (გააქტიურება)

შენიშვნა: ამ ფუნქციის გააქტიურება-გათიშვა ელექტრონული ქვითრების მიღებაზე გავლენას არ ახდენს.

Was this article helpful?