რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

არაოპტიმალური მარშრუტი

თუ საბოლოო საფასური განსხვავდება თავდაპირველი ტარიფისგან, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდს აპლიკაციის მეშვეობით.

საბოლოო დანიშნულების ან მარშრუტის შეცვლამ შესაძლოა გამოიწვიოს ტარიფის ცვლილება.

გაფრთხილება: თუ გამოძახების შემდეგ შეცვლით საბოლოო დანიშნულების მისამართს, შეიცვლება მგზავრობის თავდაპირველი საფასური.

დაგეხმარათ სტატია?