რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

არაოპტიმალური მარშრუტი

თუ საბოლოო საფასური განსხვავდება საწყისი ტარიფისგან, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ კლიენტთა მხარდაჭერის გუნდს აპლიკაციის მეშვეობით.

იმ შემთხვევაში, თუ შეცვლით საბოლოო მიმართულებას მგზავრობის დროს, საბოლოო საფასურიც შესაბამისად გაიზრდება.

დაგეხმარათ სტატია?