რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

ანგარიშის გაუქმება

თუ გსურთ ანგარიშის გაუქმება, გთხოვთ, მიმართეთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდს აპლიკაციის მეშვეობით.

თქვენი ანგარიშის წაშლის შემდგომ, მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის აღდგენა შეუძლებელი იქნება, მათ შორის თქვენი საკრედიტო ბარათის და ნებისმიერი ფასდაკლებების შესახებ ინფორმაციისა.

ანგარიშის გაუქმების მიუხედავად, ჩვენ ვინახავთ ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა მაგალითად, ინვოისები და გადახდის ისტორია. ეს წესები დაცულია ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ მოითხოვთ თქვენი ანგარიშის წაშლას, თქვენი Bolt Food ანგარიში და დარჩენილი Bolt ბალანსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ასევე დაარქივდება.

დაგეხმარათ სტატია?