რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

თქვენი პროფილის ფოტო

ბოლტის მძღოლის აპლიკაციას თან უნდა ერთვოდეს კარგი ხარისხის ფოტო.

მართებული ფოტოსურათი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

  • თქვენი სახე გამოსახული უნდა იყოს სურათის ცენტრში (ღიმილი რეკომენდირებულია)
  • ფოტოზე უნდა იყოთ მარტო თქვენ და არავინ სხვა
  • ფოტო არ უნდა იყოს ბუნდოვანი
  • სურათში უნდა იყოთ სათვალისა და ქუდის გარეშე (ოპტიკური სათვალე და რელიგიური აქსესუარები დასაშვებია)
  • ფოტო გადაღებული უნდა იყოს კარგი განათებით (სცადეთ სახით განათების წყაროს უყურებდეთ, როგორიცაა ფანჯარა ან ნათურა)
  • ფოტოს ფონი უნდა იყოს ნეიტრალური (ერთ ფერში)
  • კამერის ფოკუსი თვალების სიმაღლეზე უნდა იყოს მომართული.
Was this article helpful?