რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

მიმდინარე კამპანიების შემოწმება

გარდა ბალანსის შემოწმებისა, აპლიკაციის მეშვეობით ასევე შეგიძლიათ ინფორმაცია მიიღოთ მიმდინარე კამპანიების შესახებ.

ამისათვის, მთავარი გვერდიდან უნდა აირჩიოთ კამპანიები. აქ ნახავთ ყველა მიმდინარე კამპანიას და დეტალებს იმის შესახებ, თუ რამდენი მგზავრობა უნდა შეასრულოთ კონკრეტული კამპანიის ბონუსის მისაღებად.

შესაბამის ველებში შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაცია, როგორც მიმდინარე, ასევე მომავალი კამპანიების შესახებ.

აირჩიეთ კონკრეტული კამპანია და აპლიკაცია გაგიხსნით ახალ ფანჯარას მისი დეტალებით.

Was this article helpful?