რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

თქვენი მონაცემების მოთხოვნა

ბოლტის მომსახურებით სარგებლობისათვის საჭიროა, გარკვეული პერსონალური მონაცემების დამუშავება. აპლიკაციის ჩამოტვირთვისა და გამოყენებისას, თქვენ ეთანხმებით ჩვენს ზოგად წესებსა და პირობებს და გვაძლევთ თანხმობას, რომ შევაგროვოთ და დავამუშაოთ პერსონალური მონაცემები, როგორც აღნიშნულია Art.6, 1 (b) ზოგად მონაცემთა დაცვის რეგულაციაში.

ინფორმაციის დამუშავებაზე მეტი დეტალის მისაღებად გთხოვთ, იხილოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

პერსონალური მონაცემები ინახება იქამდე, სანამ თქვენი ანგარიში აქტიურია. თუ თქვენ გააუქმებთ ანგარიშს, პერსონალური მონაცემები წაიშლება მონაცემთა ბაზიდან გარდა იმ გამონაკლისი შემთხვევებისა, როდესაც მონაცემები საჭიროა ფინანსური ოპერაციების განხორციელების, დავების მოგვარების, ან თაღლითობის პრევენციის მიზნით.

თუ გსურთ პერსონალური მონაცემების მოთხოვნა, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ბოლტის მხარდაჭერის გუნდს აპლიკაციიდან.

დაგეხმარათ სტატია?