რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

თქვენი მონაცემების მოთხოვნა

თქვენი პერსონალური მონაცემები ჩვენთან ინახება იქამდე, სანამ გაქვთ აქტიური ანგარიში. თქვენი ექაუნთის დახურვის შემთხვევაში ეს მონაცემები კიდევ 3 წლის განმავლობაში ინახება. მონაცემების წაშლისა და ადრესატთან გადაგზავნის თხოვნებს ჩვენ 1 თვის ვადაში იმეილით ვპასუხობთ და ვაკონკრეტებთ მონაცემების წაშლისა თუ გადაგზავნის პერიოდს.

როდესაც თქვენი ექაუნთი იხურება, პერსონალური მონაცემები მონაცემთა ბაზიდან იშლება (ჩვენი მძღოლების კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად). მონაცემები არ იშლება გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც მათი შენახვა საჭიროა ფინანსური ოპერაციების განხორციელების, დავების მოგვარებისა და თაღლითობის პრევენციის მიზნით.

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოითხოვოთ ჩვენთან შენახული თქვენი პერსონალური მონაცემების გადმოგზავნა. მონაცემების გადმოგზავნამდე, უნდა მოახდინოთ თქვენი ვინაობის იდენტიფიკაცია. თუ თქვენი მონაცემების მოთხოვნა გსურთ, აპლიკაციის მეშვეობით დაუკავშირდით კლიენტების მხარდაჭერის გუნდს.

Was this article helpful?