რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

პრობლემა უცნობი ტრანზაქციის შესახებ

იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ამოიცნობთ თანხის ჩამოჭრის ტრანზაქციას, შეამოწმეთ, ხომ არ არის რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან:

  • ბარათის ავტორიზაცია: ბარათის ვერიფიკაციისას დროებით ჩამოჭრილი რაოდენობა მისი ვალიდურების შესამოწმებლად. ასეთ დროს საბანკო ამონაწერში მითითებული იქნება, რომ ტრანზაქცია წარმოადგენს ავტორიზაციას. თანხა შესაძლოა დაგიბრუნდეთ მყისიერად, ან დასჭირდეს 10 სამუშაო დღემდე, პროცესი დამოკიდებულია საბანკო პროცედურებზე.
  • გაუქმების საკომისიო: შეკვეთის გაუქმებისას ჩამოჭრილი თანხა. ჩვენ გიგზავნით მხოლოდ იმ გაუქმებული შეკვეთების ქვითრებს, რომლის გაუქმებისასაც საკომისიო ჩამოგეჭრათ. აღნიშნულის ნახვა ასევე შეგიძლიათ აპლიკაციაში, "მგზავრობების" განყოფილებაში.
  • წინა მგზავრობის საფასური, რომლის ჩამოჭრაც ვერ მოხერხდა: დახარვეზებული ტრანზაქციისას, Bolt ბალანსზე აგესახებათ დავალიანება უარყოფითი ნაშთის სახით, ეს დავალიანება კი ემატება თქვენი მომდევნო მგზავრობის საფასურს. წინა მგზავრობების დეტალების ნახვა შეგიძლიათ აპლიკაციაში, "მგზავრობების" და "Bolt ბალანსის" განყოფილებაში.
  • თქვენი ოჯახის წევრის ან მეგობრის მიერ იმავე გადახდის მეთოდით განხორციელებული მგზავრობის ტრანზაქცია.

თუ ტრანზაქციას კვლავ ვერ ამოიცნობთ, დაუყოვნებლივ მიმართეთ მომსახურე ბანკს და დაბლოკეთ ბარათი უსაფრთხოების მიზნით.

დაგეხმარათ სტატია?