რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

Მძღოლებისა და ავტომობილების სტატუსი

ყოველ მძღოლსა და ავტომობილს საკუთარი სტატუსი აქვს სტატუს ველში. Მათი ცვლილება Რეგისტრაციის ეტაპების გავლაზეა დამოკიდებული.

Მძღოლებისა და ავტომობილების სტატუსები:

 • აქტიური – მძღოლი ან ავტომობილი აქტიურია და მუშაობს 
 • დამალული – მძღოლი ან ავტომობილი წარსულში იყო აქტიური, მაგრამ ამჟამად ვერ მუშაობს
 • დაბლოკილი – მძღოლი ან ავტომობილი დაბლოკილია და ვერ თანამშრომლობს Bolt-თან.

განაცხადის სტატუსები ავტომობილებისა და მძღოლებისთვის:

 • არ არის სრულად შევსებული – განაცხადი მძღოლის დამატებასთან დაკავშირებით არ არის სრულად შევსებული:
  • არ არის სრულად შევსებული (საკონტაქტო ინფორმაცია) – განაცხადი არ არის დასრულებული. Საჭიროა, განაგრძოთ რეგისტრაცია და დაამატოთ საკონტაქტო ინფორმაცია
  • არ არის სრულად შევსებული (პირადი მონაცემები) – განაცხადი არ არის დასრულებული. Საჭიროა, განაგრძოთ რეგისტრაცია და დაამატოთ ინფორმაცია პირადი დოკუმენტების შესახებ
  • არ არის სრულად შევსებული (დოკუმენტები) – განაცხადი არ არის დასრულებული. Საჭიროა, განაგრძოთ რეგისტრაცია და დაამატოთ მოთხოვნილი დოკუმენტების შესაბამისი ფოტოები
  • აქტივაციის პროცესში – Bolt-ში მიმდინარეობს განაცხადის აქტივაცია
 • აქტივაციის მოთხოვნა გადაგზავნილია – მოთხოვნა გადაგზავნილია, Bolt უკვე მუშაობს ამ საკითხზე
 • აქტივაცია უარყოფილია – მოთხოვნების შეუსაბამობის გამო, მძღოლი ან ავტომობილი ვერ გააქტიურდა
 • დოკუმენტების ხელახლა ატვირთვა – დოკუმენტების ატვირთვისას დაფიქსირდა შეცდომა. აპლიკაციაზე დაჭერით, Სცადეთ ხელახლა
 • დოკუმენტები ხელახლა აიტვირთა – დოკუმენტები წარმატებით აიტვირთა ხელახლა. Საჭიროა, დაელოდოთ შესაბამის პასუხს.

Შენიშვნა: აპლიკაციის შევსების გაგრძელება ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი. Საჭიროა, დააწვეთ მძღოლის ან ავტომობილის შესავსებ მიმდინარე ინფორმაციას.

დაგეხმარათ სტატია?