რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დარეგისტრირება

ლოდინის დროის საფასური

ლოდინის დროის საფასური არის წუთობრივი ტარიფი, რომლის ათვლაც იწყება იმ დროიდან, როცა მძღოლი თქვენს მისამართზე გამოცხადდება. ეს მძღოლისთვის მგზავრის მოლოდინში დახარჯული დროის კომპენსაციას ახდენს.

თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას იმის შესახებ, რომ ტარიფის ათვლა იწყება და გაგრძელდება სანამ მგზავრობა დაიწყება. თუ შეკვეთა გაუქმდება და თქვენ დაგექვითებათ გაუქმების საფასური, ლოდინის დროის ტარიფი აღარ შეგეხებათ.

გთხოვთ დროულად შეხვდეთ მძღოლს, რათა თავიდან აიცილოთ ლოდინის დროის საფასურის გადახდა.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ მძღოლს ალოდინებთ მგზავრობის პროცესში, შესაძლოა გაგეზარდოთ საფასური.

გთხოვთ გაითვალიწინოთ:

  • ლოდინის დროის ტარიფი განსხვავდება ლოკაციების მიხედვით
  • ლოდინის დროის საფასური არ ეხება გაუქმებულ შეკვეთებს
  • დაქვითული თანხა აღნიშულია თქვენს ქვითრებში.
დაგეხმარათ სტატია?