Kaip galėtumėme padėti?

Prisijungti

5 EUR ar kitos sumos rezervacija / Dvigubas nuskaičiavimas

Bolt paskyroje pridėjus naują banko kortelę arba kurį laiką nesinaudojus atsiskaitymu kortele, jūsų sąskaitoje, prieš prasidedant kelionei, atliekama 5 EUR arba preliminarios tos kelionės kainos rezervacija. Tai tik laikina rezervacija - patikrinimas, ar sąskaitoje yra pakankamai lėšų apmokėti kelionę. Nors tai gali pasirodyti kaip dvigubas nuskaičiavimas, nerimauti neverta - tai nėra papildomas mokestis ar kelionės apmokėjimas - ši rezervacija atšaukiama kelių minučių intervale.

Esant pakankamam likučiui sąskaitoje, jūs sėkmingai įvykdysite kelionę ir jos pabaigoje įvyks mokesčio nuskaitymas už ją. Prieš kelionę atlikta pinigų rezervacija bus iš karto atšaukta ir į jūsų sąskaitą pinigai sugrįš kelių darbo dienų bėgyje, priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojatės. Jeigu praėjus 14 darbo dienų nuo užsakymo rezervuota suma vis dar negrįžo į jūsų sąskaitą, rekomenduojame kreiptis į savo banko aptarnavimo skyrių, kuris suteiktų daugiau informacijos.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?