Kaip galėtumėme padėti?

Prisijungti

Nesklandumai su balanso informacija

Norint peržiūrėti balanso informaciją ir uždarbį, eikite į skiltį Uždarbis pagrindiniame ekrane ir pasirinkite norimą laiko intervalą (dienos, savaitės arba mėnesio). Jei norite peržiūrėti detalią informaciją – paspauskite Uždarbis arba Išlaidos.

Jei negalite rasti norimų balanso elementų, įsitikinkite, kad:

  • Kelionei nėra atlikta kelionės apžvalga (kadangi sumą pamatysite tik tuomet, kai kelionės apžvalga bus atlikta). Jei kelionei yra atlikta apžvalga, galutinės sumos taip pat nematysite kelionių istorijoje. Įprastai, kelionės apžvalga yra atliekama per 1-3 darbo dienas.
  • Bonusai į balanso skiltį taip pat gali būti įtraukti šiek tiek vėliau
  • Kompensacijos į balansą dažniausiai įtraukiamos prieš išmokant savaitinį atlygį.

Jei kiltų klausimų dėl balanso skilties – susisiekite su Bolt klientų aptarnavimo komanda.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?