Kaip galėtumėme padėti?

Prisijungti

Negaliu prisijungti

Jei kyla problemų prisijungiant, patikrinkite, ar:

  • Ar įvedėte teisingą tel. numerį;
  • Ar gavote aktyvacijos patvirtinimą el. paštu;
  • Esate prisijungęs prie patikimų mobiliųjų duomenų/„Wi-Fi“ ryšio.

Jei nė viena iš šių parinkčių nepadeda, susisiekite su klientų aptarnavimo komanda.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?