How can we help?

Sign in

सवारी अर्डर कसरी गर्ने

बोल्ट एप मार्फत सवारी अर्डर गर्न सरल छ। आफ्नो गन्तव्य रोज्नुहोस्, आवश्यक भएमा अतिरिक्त स्टपहरू थप्नुहोस्, आफ्नो इच्छानुसारको गाडीका वर्ग छनोट गर्नुहोस् र तपाईंको अर्डर कन्फर्म गर्नुहोस्। तपाईंको स्थान सही छ भनी सुनिश्चित गर्न, नक्सामा हरियो पिन चेक गर्नुहोस् र आवश्यक भएमा यसलाई सार्न सक्नुहुन्छ।

Was this article helpful?