How can we help?

Sign in

एपमा भाषा कसरी परिवर्तन गर्ने

तपाईको प्रोफाइलमा भाषा परिवर्तन गर्ने अप्सन उपलब्ध छ।

iOS मा, यस अप्सनले तपाइँको फोन सेटिङमा लैजान्छ जहाँ इच्छानुसारको भाषामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।

एन्ड्रोइडमा, तपाईंले एपबाट सीधै भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।

Was this article helpful?