How can we help?

Sign in

मेरो खातामा जानकारी कसरी सच्याउने

तपाईंको फोन नम्बर परिवर्तन गर्न सकिदैन। यदि तपाइँ आफ्नो फोन नम्बर परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया खाता डिलेट गर्न अनुरोध गर्नुहोस् र आफ्नो नयाँ फोन नम्बरको साथ नयाँ खाता सिर्जना गर्नुहोस्। तर तपाईंले आफ्नो पुराना सवारीका विवरण तथा प्रमोसनहरू हेर्न सक्नुहुने छैन।

तपाईं आफ्नो प्रोफाइलमा, यी विवरणहरु परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ:

  • तपाईंको नाम थ
  • तपाईँको ईमेल ठेगाना
  •  तपाईंको घर र कार्यालय ठेगाना।

यदि कुनै प्राविधिक समस्याहरू भए जानकारी परिवर्तन गर्न असक्षम हुनुभएमा, कृपया एप मार्फत हाम्रो समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

Was this article helpful?