How can we help?

Sign in

सवारी रद्द कसरी गर्ने

तपाईंले ड्राइभर बोलाउनु अघि वा पछि एपमा सवारी रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। तर केही अवस्थामा रद्द शुल्क लाग्न सक्छ।

सवारी रद्द गर्न होम स्क्रिनमा रहेको स्लाइडर दबाउनुहोस् र रद्द गर भन्ने बटन दबाउनुहोस्।

Was this article helpful?