How can we help?

Sign in

डायनामिक मूल्य निर्धारण के हो?

जब सवारीहरूको माग उच्च हुन्छ (जस्तै पिक आवर , ठूला घटनाहरू, चरम मौसम इत्यादि), ड्राइभरहरूलाई सडकमा जान प्रोत्साहन गर्न दरहरू बढाइन्छ।

जब सवारी शुल्कहरू बढाइन्छ, तपाईंले सवारी शुल्कको छेउमा माथि देखाइएको तीर देख्नुहुनेछ। तपाइँ गाडीका वर्ग रोजेर र गाडीको आइकनमा क्लिक गरेर प्रत्येक श्रेणीको लागि दरहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।

माथि वर्णन गरिएको दरहरूमा परिवर्तनहरूको कारणले गर्दा, एक विशिष्ट स्थानबाट अर्को स्थानको यात्रा सधैं एउटै मूल्य नहुन सक्छ।

Was this article helpful?