How can we help?

Sign in

मेरो कामको लागि रसिद कसरी प्राप्त गर्ने?

यदि तपाइँ कार्य यात्राको लागि बोल्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ र कर रसिदहरू चाहिन्छ भने, तपाइँ आफ्नो खातामा लिङ्क गरिएको वर्क प्रोफाइल सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।

वर्क प्रोफाइल सिर्जना गर्न:

  • कार्य सवारी ट्याबमा जानुहोस्
  • आवश्यक जानकारी भर्नुहोस्।

तपाईं भुक्तानी ट्याबमा गएर कर प्रोफाइल सेट अप बाट पनि वर्क प्रोफाइल सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ।

रसिदमा करका जानकारी लागू गर्न, सवारी अर्डर गर्नु अघि वित्तीय प्रोफाइल छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंले मेनुको भुक्तानी ट्याबमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत र वित्तीय प्रोफाइलहरू छनौट गर्ने अप्सन पाउनुहुनेछ।

तपाईंले आफ्नो इमेलमा यात्राको रसिद प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंले रसिद डाउनलोडमा क्लिक गरेर रसिद डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले आफ्नो इनबक्स वा स्प्याम फोल्डरहरूमा इमेल पाउनु भएन भने, रसिद पुन: पठाउन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईंको रसिद पुन: अनुरोध गर्न:

  • आफ्नो यात्राको रेकर्डमा जानुहोस्इ
  • च्छित सवारी रोज्नुहोस्ती
  • न थोप्ला आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्र
  • सिद पुन: पठाउनुहोस क्लिक गर्नुहोस्।

यदि तपाईंलाई अझै पनि आफ्ना रसिदहरू पाउनमा समस्या भएमा, कृपया हाम्रो समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

Was this article helpful?