How can we help?

Sign in

वर्क प्रोफाइलबाट खर्च प्रदायकको प्रयोग कसरी गर्ने

तपाईले आफ्नो कम्पनीको व्यय प्रणालीलाई आफ्नो वर्क प्रोफाइलमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ ताकि बोल्ट सवारी रसिदहरू स्वचालित रूपमा व्यय प्रदायकलाई फर्वार्ड गरिनेछ। Zoho Expense, Expensify, Rydoo र SAP Concur प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईको देशमा कुन-कुन प्रदायकहरू उपलब्ध छन् कृपया चेक गर्नुहोस्।

तपाईंको प्रोफाइलमा व्यय प्रदायक जडान गर्न:

  • मेनुमा रहेको कार्य सम्बन्धित सवारी ट्याबमा जानुहोस्
  • व्यय प्रदायक थप्नुहोस् भन्ने अप्सन खोल्नुहोस्
  • प्रक्रिया पूरा गर्न प्लेटफर्मको वेबसाइटमा दिएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
  • अर्को विकल्पक, तपाइँ व्यय प्रदायकको वेबसाइटबाट पनि व्यय गर्न सक्नुहुन्छ।

कृपया ध्यान दिनुहोस् यदि तपाईंले रसिदको इमेल परिवर्तन गर्नुभएमा, व्यय प्रदायक पुन: जडान गर्न आवश्यक हुनेछ।

आफ्नो वर्क प्रोफाइलबाट व्यय प्रदायकलाई विच्छेद गर्न, एपबाट कार्य सम्बन्धित सवारीमा जानुहोस्, व्यय प्रदायक छनौट गर्नुहोस् र ट्राय्स क्यान आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।

कुनै पनि समस्याको आइपरेमा, कृपया व्यय प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

Was this article helpful?