How can we help?

Logg på

Turen skjedde ikke

Vennligst ta kontakt med vår brukerstøtte via in-app for å få hjelp hvis du har mottatt en kvittering selv om du ikke har fullført noen turer i appen eller hvis sjåføren ved et uhell startet turen istedenfor å avlyse den mens du ikke var i bilen.

Var denne artikkelen nyttig?