How can we help?

Logg på

Forstå Forhåndspriser

En forhåndspris er en nøyaktig pris for turen som er vist til passasjer før de sender turforespørsel. Det er det nøyaktige beløpet som passasjeren betaler på slutten av turen.

Forhåndspriser tar hensyn til følgende:

  • Trafikk og andre hendelser: Om turen tar mye lengre tid enn estimert grunnet trafikk eller andre hendelser, blir prisen beregnet på nytt ut fra turens faktiske varighet og avstand.
  • Dynamisk prissetting (surge): hvis relevant, tar forhåndsprisning også hensyn til dynamisk prisning når etterspørsel er høy
  • Hvis passasjeren endrer destinasjonen under turen, blir forhåndsprisen justert for å ta hensyn til avstanden fra den nye destinasjonen.

Ved å gi passasjeren en nøyaktig pris på forhånd, blir det enklere for passasjeren å ta en beslutning om å sende en forespørsel, noe som fører til flere turforespørsler og høyere sjåfør inntekter.

Noter: Prisene kan være lavere når turene ikke er fullførte, eller koste mer per tur.

Var denne artikkelen nyttig?