W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Dodatkowe obciążenie na koncie

Gdy zamówisz przejazd (bądź dodasz nową kartę płatniczą) na Twoim koncie bankowym pojawić się może blokada autoryzacyjna, służąca weryfikacji wybranej metody płatności, w wysokości mniejszej lub równej jego cenie szacowanej. Blokada podlega następnie:

Zwolnieniu: 

W przypadku rezygnacji z zamówienia bądź ew. rozbieżności między jego ceną faktyczną, a szacowaną, blokada autoryzacyjna ulega niezwłocznemu zwolnieniu. Niemniej, możesz obserwować jej obecność do kilku dni roboczych, zależnie od polityki Twojego banku.

Przeklasyfikowaniu na właściwe obciążenie:

Pod warunkiem wystąpienia zgodności między szacowaną i ostateczną ceną przejazdu, blokada ulegnie przeklasyfikowaniu na właściwe obciążenie. Następuje to natychmiast po realizacji zamówienia.

Dodatkowe obciążenia na Twoim koncie mogą pojawić się także za sprawą Twojego banku, np. jeżeli przebywasz poza Polską, a opłatę uiścisz w polskiej walucie - bank obciąży Cię wówczas prowizją od dokonanego przewalutowania (zależnie od oferty). 

Czy ten artykuł był pomocny?