W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Koszt przejazdu wyższy od szacowanego

Rozbieżności między szacowaną a finalną ceną przejazdu występują wyłącznie, gdy założenia algorytmu cenowego - np. dot. czasu trwania, czy dystansu podróży - nie zostaną spełnione. Wśród przyczyn zaistnienia różnicy upatrywać więc możesz:

Naliczenia opłaty za czas oczekiwania: 

Podczas szacowania ceny przejazdu przyjmuje się, że kierowca będzie oczekiwał na Twoje przybycie do dwóch minut; czas ten będzie więc bezpłatny. Jeśli jednak postój kierowcy trwa dłużej, naliczona zostaje opłata za czas oczekiwania.

Wprowadzenia nowej destynacji podróży - jednej bądź wielu:

Wskazanie nowego adresu końcowego i/lub osiąganie destynacji pośrednich przejazdu wiąże się zazwyczaj  z koniecznością pokonania dystansu dłuższego niż założony pierwotnie, czy zmianą czasu jego trwania. Tym samym, jego cena szacowana traci zastosowanie.

Modyfikacji trasy przejazdu:

Modyfikacja pierwotnie wyznaczonej trasy przejazdu, również niezwiązana ze zmianą celu podróży, ponownie doprowadzić może do wydłużenia dystansu przejazdu ponad prognozowany oraz zmiany jego czasu trwania.

Wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień w ruchu drogowym:

Utrudnienia w ruchu drogowym prowadzić mogą do uniemożliwienia planowego zakończenia Twojego przejazdu, bądź też jego realizacji w ogóle. Niemniej, dot. to wyłącznie zdarzeń sprzed chwili, nie ujętych jeszcze w bazie danych.

Konieczności uiszczenia opłat dodatkowych przez kierowcę: 

Osiągnięcie niektórych destynacji wiązać się może z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat przez kierowcę - w postaci np. opłaty lotniskowej, czy też biletu parkingowego - co prowadzi do zwiększenia ceny kursu o poniesione koszty. Musi on jednak wykazać, że był to wydatek niezbędny.

Uszkodzenia/zabrudzenia auta kierowcy:

W przypadku uszkodzenia i/lub zabrudzenia pojazdu kierowcy, zamawiający przejazd jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów ich likwidacji. Twoje konto obciążane jest wyłącznie jeżeli przekazałeś mu kwotę, która nie pozwoliła na usunięcie zniszczeń, po weryfikacji sprawy przez nasz Zespół Wsparcia.

Istotne:

  • ze względu na konieczność preautoryzacji karty, na Twoim koncie pojawić się może blokada autoryzacyjna - nie stanowi ona jednak faktycznego pobrania, a służy jedynie weryfikacji wybranej metody płatności;
  • jeżeli cena Twojego przejazdu została nieprawidłowo obliczona (tj. nie w wyniku Twojej ingerencji), skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia.
Czy ten artykuł był pomocny?