W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Wskaźnik aktywności

Twój wskaźnik aktywności pozwala Ci prześledzić Twoją aktywność każdego dnia. Jest on obliczany na podstawie ostatnich 80 przejazdów i aktualizowany z każdym nowym przejazdem.

Jeśli wykonasz każdy przejazd, który otrzymasz w Twoim obszarze przyjmowania zleceń, Twój wskaźnik wzrośnie. Jeśli anulujesz lub odrzucisz przejazdy, Twoje konto może zostać automatycznie zablokowane.

Sprawdź Twój wskaźnik aktywności:

  • Na stronie głównej aplikacji, przesuń slider do góry
  • Wybierz zakładkę Aktywność

Wybierz zakładkę:

  • Godziny to suma godzin spędzonych na oczekiwaniu i przejazdach
  • Przejazdy oznaczają liczbę zakończonych przejazdów ze wszystkich otrzymanych zleceń. Możesz wybrać widok proporcjonalny lub procentowy, klikając na Twój wynik.
  • Anulowania pokazują powody anulowania ostatnich 50 zleceń oraz porady jak poprawić Twój wskaźnik aktywności

Wszystkie zakładki mogą być ustawione na wybrany przedział czasowy - bieżący tydzień, poprzednie tygodnie lub ostatnie 3 miesiące. Kliknij na wybrany dzień, żeby zobaczyć szczegółowy widok.

Ważne:

  • Jeśli anulujesz przejazd z powodu Klient nie pojawił się po 5 minutach oczekiwania na pasażera, Twój wskaźnik aktywności nie zmieni się
  • Wskaźnik aktywności nie jest jednoznaczny z Wskaźnikiem akceptacji
Czy ten artykuł był pomocny?