W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Wskaźnik aktywności i inne statystyki

Twój wskaźnik aktywności - obliczany na podstawie otrzymanych przez Ciebie, ostatnich 100 zamówień - określa, jak dużą ich część odrzuciłeś. Celem jego poznania:

  • kliknij na białe pole, znajdujące się tuż nad menu głównym aplikacji, przeciągając jednocześnie palcem od dołu do góry ekranu;
  • przejdź do sekcji “Aktywność”
  • wybierz interesujący Cię okres czasu.

Przeglądając tę sekcję, możesz sprawdzić również ilość czasu, którą poświęciłeś oczekiwaniu na przejazdy i ich realizację; przyczyny anulowania 50 ostatnich kursów oraz - wybranymi na tej podstawie - wskazówkami umożliwiającymi poprawę świadczonych przez Ciebie usług.

Istotne:

  • anulowanie przejazdu po pięciu minutach od stawienia się w miejscu odbioru nie wpływa negatywnie na Twoje statystyki;
  • utrzymuj wskaźnik aktywności powyżej 70% - jeżeli będzie on niższy, na Twoje konto nałożona zostanie automatyczna, tymczasowa blokada.
Czy ten artykuł był pomocny?