W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Wskaźnik aktywności

Opcja Aktywność  daje przegląd codziennej aktywności kierowcy. Jest obliczana na podstawie ostatnich 40 przejazdów i jest każdorazowo aktualizowana.

Jeśli przyjmiesz i zakończysz każdy przejazd pomyślnie, Twój wynik aktywności zostanie skorygowany pozytywnie (o ile nie odrzucisz lub nie anulujesz 20% lub więcej przejazdów). Jeśli 20% z ostatnich przejazdów zostało odrzuconych (bądź nie było reakcji na przychodzące zlecenie), Twoje konto zostanie automatycznie zablokowane przez system.

Aby sprawdzić swój wskaźnik aktywności:

  • Przesuń suwak w górę na ekranie głównym
  • Wybierz Aktywność

Ten widok ma 3 różne karty:

  • Karta Godziny pokazuje sumę godzin oczekiwania i jazdy
  • Zakładka Przejazdy pokazuje liczbę wszystkich ukończonych jazd ze wszystkich przychodzących zleceń. Możesz wybrać widok procentowy lub proporcjonalny.
  • Karta Anulowania pokazuje przyczyny 50 ostatnich anulowanych/niezrealizowanych przejazdów. W karcie wyświetlają się również wskazówki celem polepszenia usług.

Wszystkie te karty można przełączać, aby wyświetlać dane z bieżącego tygodnia, z ostatnich tygodni lub z ostatnich 3 miesięcy. Możesz również zobaczyć osobno różne dni, dotykając niebieskich pasków, które je reprezentują.

Czy ten artykuł był pomocny?