W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Palenie, Picie i Jedzenie podczas przejazdu

Aby zachować bezpieczeństwo i szacunek dla wszystkich, palenia, jedzenia lub picia jest sprzeczne z naszymi zasadami dla kierowców / pasażerów podczas przejazdu.

Konto pasażera / kierowcy może zostać dezaktywowane, jeśli otrzymamy potwierdzony raport dotyczący któregokolwiek z powyższych działań lub powiązanych działań.

W razie zanieczyszczenia/uszkodzenia pojazdu, kierowca może poprosić o uiszczenie 50 Euro (bądź ekwiwalentu w lokalnej walucie, czyli 200 PLN) na poczet doprowadzenia pojazdu do stanu poprzedniego. Jeżeli nie zgadzasz się na to, kierowca zgłosi przejazd do przeliczenia, przedstawi zdjęcia zanieczyszczenia/uszkodzenia wraz z rachunkiem/fakturą za doprowadzenia pojazdu do stanu poprzedniego, której kwota zostanie dodana do kwoty przejazdu.

Daj nam znać, jeśli spotkasz się z takim zachowaniem.

Czy ten artykuł był pomocny?