W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Przejazd prowadził dłuższą trasą

Trasa przejazdu wytyczana jest na podstawie szeregu czynników, m.in. panującego natężenia ruchu, ew. robót drogowych, blokad itp. utrudnień; tak, by jego cena była możliwie najkorzystniejsza. Jeżeli dystans kursu uległ zbędnemu wydłużeniu, wśród możliwych przyczyn upatrywać możesz:

  • błędu nawigacji, niezależnego zarówno od kierowcy, jak i Bolt (polegamy bowiem na rozwiązaniach dostawcy zewnętrznego, tj. Google);
  • zmiany trasy przejazdu na Twoją prośbę i/lub za Twoją zgodą;
  • zdarzenia losowego na trasie przejazdu, np. wypadku sprzed krótkiej chwili, który wymusił na kierowcy obranie alternatywnej, pierwotnie nieprzewidzianej trasy;
  • autonomicznej decyzji kierowcy o nie podążaniu za wskazaniami nawigacji.

W przypadku wystąpienia wątpliwości i/lub zastrzeżeń dot. trasy Twojego przejazdu, skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia.

Czy ten artykuł był pomocny?