W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Niewłaściwe postępowanie pasażera

Wymagamy, by użytkownicy Bolt traktowali się z należnym, wzajemnym szacunkiem, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania. Spotykając się z niewłaściwym postępowaniem pasażera, powiadom o tym nasz Zespół Wsparcia, wysyłając zgłoszenie w aplikacji - tak, byśmy zareagować mogli stosownie do sytuacji.

Istotne: jeśli padłeś ofiarą przestępstwa ze sprawstwa pasażera (lub znalazłeś się w innej niebezpiecznej sytuacji) zapoznaj się z artykułem nt. zgłaszania niebezpiecznych zdarzeń.

Czy ten artykuł był pomocny?