W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Wysyłanie zgłoszenia w aplikacji - objaśnienie

By skontaktować się z naszym Zespołem Wsparcia, np. celem powiadomienia o zbyt długiej trasie przejazdu lub zagubionym przedmiocie, wyślij zgłoszenie przez aplikację. 

  • przejdź do sekcji “Wsparcie”, wyświetlanej u dołu aplikacji;
  • wskaż przejazd którego problem dot., korzystając z przycisków wyświetlanych pod podsumowaniem Twojego ostatniego przejazdu;
  • spośród przedstawionych zagadnień wybierz to, które najlepiej odzwierciedla przedmiot Twojego zgłoszenia;
  • zapoznaj się z wyświetlonym artykułem (może on zawierać odpowiedź, której szukasz!);
  • kliknij na “Skontaktuj się z nami”, a następnie opisz sprawę.

Kolejno, nasz Zespół Wsparcia zapozna się z Twoim zgłoszeniem i udzieli stosownej odpowiedzi. By do niej przejść:

  • otwórz sekcję “Wsparcie”, wyświetlanej u dołu aplikacji;
  • kliknij na “Zobacz wszystkie konwersacje”;
  • wybierz odpowiedź.

Wysyłając zgłoszenie, pamiętaj o zawarciu jak największej ilości informacji.

Czy ten artykuł był pomocny?