W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Wysyłanie zgłoszenia w aplikacji

By skontaktować się z naszym Zespołem Wsparcia, np. celem powiadomienia o pozostawionym przez pasażera przedmiocie lub o niewłaściwym postępowaniu zamawiającego kurs, wyślij zgłoszenie poprzez aplikację. W tym celu:

  • przejdź do sekcji “przejazdy”, wyświetlanej u dołu aplikacji;
  • wybierz zlecenie, którego dotyczyć ma zgłoszenie oraz tytuł, który najlepiej odzwierciedla jego przedmiot;
  • zapoznaj się z wyświetlonym artykułem (może on zawierać odpowiedź, której szukasz!);
  • kliknij na “Skontaktuj się z nami”, a następnie przedłóż sprawę.

Gdy otrzymasz odpowiedź od naszego Zespołu Wsparcia, aplikacja wyświetli stosowny komunikat. By do niej przejść:

  • otwórz sekcję “wiadomości”, wyświetlanej u dołu aplikacji;
  • kliknij na “Zobacz wszystkie konwersacje”;
  • wybierz odpowiedź.

Wysyłając zgłoszenie, pamiętaj, by zawrzeć w nim jak największą ilość informacji.

Czy ten artykuł był pomocny?