W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Bilety parkingowe, opłaty lotniskowe itp

Realizacja Twojego przejazdu może pociągnąć za sobą konieczność zakupienia przez kierowcę np. biletu parkingowego, czy opłaty lotniskowej. Po jego zakończeniu, jesteś zobowiązany(-a) do pokrycia tych kosztów:

Bezgotówkowo - w przypadku kursu płatnego kartą, przez aplikację:

Kierowca zobowiązany jest dostarczyć naszemu Zespołowi Wsparcia dowody poniesienia dodatkowych kosztów. Gdy i jeżeli potwierdzimy ich zasadność, Twoje konto obciążone zostanie w równoważnym wymiarze.

Gotówkowo - w przypadku przejazdu gotówkowego:

Kwota odpowiadająca poniesionym opłatom dodatkowym pobierana jest od Ciebie przez kierowcę, w pojeździe. Niemniej, nim dojdzie do jej przekazania, kierowca zobowiązany jest do przedstawienia Tobie dowodu transakcji (np. w postaci paragonu) - w przypadku jego braku, nie przekazuj kierowcy gotówki. 

Jednorazowe nieuregulowanie należności skutkować będzie, dla obu kat. przejazdów, czasową blokadą możliwości składania kolejnych zamówień (do momentu uiszczenia opłaty). Powtarzające się zaległości prowadzić będą natomiast do nałożenia blokady bezterminowej.

Czy ten artykuł był pomocny?