W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Udostępnianie danych osobowych

Jeżeli chcesz używać aplikacji Bolt, niektóre Twoje dane osobowe będą musiały być przetwarzane. Pobierając aplikację i rejestrując konto, akceptujesz Warunki Ogólne dla Pasażerów i wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6. pkt. 1 lit. b RODO.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania Twoich danych, zapoznaj się z Polityką prywatności dla Pasażerów.

Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki Twoje konto pasażera będzie aktywne. Jeśli Twoje konto zostanie dezaktywowane, Twoje dane zostaną usunięte z baz danych. Wyjątek stanowią dane, które są wymagane do celów księgowych, rozstrzygania sporów lub zapobiegania oszustwom.  

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami przez zakładkę Wsparcie w aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?