W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Przechowywanie i udostępnianie danych os.

Twoje dane przechowywane są przez nas od momentu utworzenia Twojego konta, do trzech lat po jego zamknięciu, zgodnie z naszą polityką prywatności. Zachowujemy je m.in. celem udaremnienia nielegalnych działań, rozwiązania sporów, czy też na potrzeby księgowości.

Kontaktując się z naszym Zespołem Wsparcia, za pośrednictwem aplikacji bądź email (bolt@poland.eu), możesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych. Odpowiedź, zawierającą określony przez nas termin ich przekazania, dostarczymy Ci w ciągu jednego miesiąca - pod warunkiem uprzedniej weryfikacji Twojej tożsamości.

Czy ten artykuł był pomocny?