W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Przechowywanie danych

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo masz aktywne konto Kierowcy. Jeśli Twoje konto zostanie zamknięte, dane osobowe zostaną zachowane na dodatkowy okres trzech lat. Odpowiadamy na prośbę o usunięcie i przekazania danych osobowych przesłaną pocztą e-mail w ciągu miesiąca i określamy okres usuwania i przesyłania danych.

Jeśli twoje konto zostanie zamknięte, dane osobowe zostaną usunięte (zgodnie z zasadami określonymi w naszej Polityka Prywatności dla kierowców) z baz danych, chyba że dane te będą musiały zostać zachowane do celów księgowych, rozwiązywania sporów lub zapobiegania oszustwom.

W dowolnym momencie możesz poprosić o przeniesienie swoich danych, które zapisaliśmy. Przed przesłaniem danych poprosimy Cię o zweryfikowanie swojej tożsamości. Jeśli chcesz złożyć taki wniosek, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?