W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Działanie algorytmu cenowego - pasażerowie

Cena przejazdu szacowana jest na podstawie cennika jego kategorii, przez dedykowany algorytm, który dostosowuje ją do panujących w danym momencie uwarunkowań rynkowych. Działa on nieustannie, a pod uwagę bierze m.in.:

Dostępność kierowców na danym obszarze (tzw. ceny dynamiczne):

Liczba zamawiających przejazdy pasażerów Bolt niemal zawsze nierówna jest ilości dostępnych na danym obszarze kierowców. Obniżając więc - bądź podwyższając - obowiązujący w jego granicach poziom cen, algorytm pozwala na adekwatne do lokalnego popytu, równomierne rozmieszczenie aktywnych kierowców.

Odległość, którą pokonać musi najbliższy dostępny kierowca, by Cię odebrać:

Najbliższy aktywny kierowca może niekiedy znajdować się w odległości przekraczającej dystans Twojego przejazdu. Wówczas, by zachować rentowności usługi, jej cena ulegnie automatycznemu podwyższeniu.

Dane historyczne i oparte na nich prognozy:

Gromadzone przez nas dane statystyczne pozwalają prognozować ilość przejazdów zamawianych zazwyczaj w danym miejscu i czasie, a co za tym idzie, wpływać na ich dostępność. Regularnie informujemy kierowców gdzie oraz kiedy powinni jeździć, by ceny przejazdów były możliwie najkorzystniejsze.

Modyfikacje trasy przejazdu i/lub zmiany destynacji:

Dozwolone wyłącznie za Twoją zgodą, modyfikacje trasy przejazdu i/lub zmiany jego destynacjiuwzględniane są przez algorytm, podwyższając bądź obniżając cenę finalną przejazdu.

Czy ten artykuł był pomocny?