W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Wprowadzenie opłaty z góry

Opłata z góry pokazuje dokładny koszt podróży, nim zamówisz przejazd w dowolnej kategorii pojazdów.

Cena Twojej podróży jest obliczana przez dodanie:

  • opłaty podstawowej: cena za odbiór;
  • opłaty za czas przejazdu: czas od początku do końca podróży;
  • stawki kilometrowej: dystans pokonanej trasy;
  • wysokości mnożnika (gdy popyt na usługi Bolt jest wysoki, możliwe jest uruchomienie się mnożnika cen dynamicznych).

Aby sprawdzić cenę dla wybranej trasy, wykonaj następujące czynności:

  • ustaw adres początkowy za pomocą pinezki lub wpisując pełen adres w wyznaczonym polu;
  • wprowadź miejsce docelowe w polu Ustaw miejsce docelowe;
  • koszt pojawi się obok wybranej kategorii.

Uwaga:

  • cena z góry jest przeliczana na podstawie miejsca odbioru i docelowego; jeśli zmienisz cel podróży w trakcie przejazdu, wpłynie to na ostateczną opłatę;
  • jeżeli z powodu utrudnień w ruchu drogowym lub innych przyczyn dojdzie do wydłużenia przewidywanego czasu podróży, to opłata zostanie przeliczona na podstawie rzeczywistego dystansu oraz czasu;
  • opłaty lotniskowe, opłaty drogowe i opłaty parkingowe (jeśli dotyczy) są dodawane po podróży;

sprawdzaj regularnie Android Store Google Play lub iOS App Store, aby w pełni korzystać z funkcji aplikacji Bolt, instalując dostępne aktualizacje.

Czy ten artykuł był pomocny?