W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Opłata za uszkodzenie/zabrudzenie auta

W przypadku uszkodzenia i/lub zabrudzenia pojazdu kierowcy, jesteś zobowiązany do uiszczenia dedykowanej opłaty, w wysokości pozwalającej na likwidację wyrządzonych zniszczeń, zgodnie z Zasadami i Warunkami korzystania z Bolt dla pasażerów:

4.7 Jeżeli zamówiłeś usługę transportową poprzez aplikację Bolt, a następnie uszkodziłeś i/lub zabrudziłeś pojazd kierowcy bądź jego wyposażenie (np. poprzez pozostawienie plam, czy przykrego zapachu), ma on prawo domagać się od Ciebie zadośćuczynienia w wys. do 200 PLN. Ponadto, jeśli koszt usunięcia zniszczeń przekroczy ww. sumę, kierowca może uzyskać rekompensatę o wyższej wartości. Wobec nieprzekazania zadośćuczynienia,  kierowcy, Bolt ma prawo domagać się jego wypłaty, występując w imieniu dostawcy usługi transportowej.

Należy podkreślić, że przekazanie kierowcy do 200 PLN zadośćuczynienia - mimo że ww. kwota może ona nie pozwolić na likwidację szkody - jest konieczne. Jeżeli tego nie dokonasz, bądź też ostateczny koszt usunięcia zniszczeń przekroczył wys. przekazanej kierowcy rekompensaty, Twoje konto obciążone zostanie zaległą płatnością. 

Istotne:

  • kwoty pobierane tytułem zadośćuczynienia za uszkodzenie auta kierowcy trafiają do niego w całości - operacja ta jest wolna od prowizji Bolt;
  • uszkodzenia pojazdu stanowią odpowiedzialność użytkownika zamawiającego przejazd, nie zaś jego ew. współpasażerów;
  • zgłoszenia kierowców dot. kosztów poniesionych w zw. z wyrządzonymi przez pasażerów szkodami weryfikowane są przez nasz Zespół Wsparcia, a honorowane wyłącznie po spełnieniu określonych wymagań;
  • nieuregulowanie należności (także uiszczenie niepełnej kwoty) wiąże się z blokadą konta.
Czy ten artykuł był pomocny?