W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Działanie algorytmu cenowego

Cena przejazdu kalkulowana jest na podstawie cennika jego kategorii, przez dedykowany algorytm, który dostosowuje ją do panujących w danym momencie uwarunkowań rynkowych. Działając bez przerwy, maksymalizuje on ilość otrzymywanych przez Ciebie zamówień - a pod uwagę bierze m.in:

a) Dostępność kierowców na danym obszarze (tzw. “mnożnik”);

Liczba zamawiających przejazdy pasażerów Bolt niemal zawsze nierówna jest ilości dostępnych na danym obszarze kierowców. Podwyższając więc - bądź obniżając - obowiązujący w jego granicach poziom cen, algorytm pozwala na adekwatne do lokalnego popytu, równomierne rozmieszczenie aktywnych kierowców.

b) Odległość którą pokonać musisz, by odebrać pasażera;

By odebrać pasażera, czasem pokonać musisz dystans dłuższy, aniżeli szacowana trasa przejazdu. W takim wypadku, jego koszt finalny - celem zachowania rentowności - ulegnie podwyższeniu.

c) Dane historyczne i oparte na nich prognozy;

Gromadzone przez nas dane statystyczne pozwalają prognozować ilość przejazdów, zamawianych zazwyczaj w danym miejscu i czasie. Dzięki temu, wiesz kiedy wyruszyć w drogę celem maksymalizacji zarobków.

d) Modyfikacje trasy przejazdu i/lub zmiany destynacji.

Dozwolone w uzasadnionych przypadkach oraz wyłącznie za zgodą pasażera, modyfikacje trasy przejazdu i/lub zmiany jego destynacji uwzględniane są przez algorytm, podwyższając bądź obniżając cenę finalną kursu.

Czy ten artykuł był pomocny?