W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Opłata za anulację zleceń

Opłata za anulowanie została wprowadzona, aby zrekompensować kierowcom czas i koszt dojazdu do pasażera, gdy ten anuluje kurs.

Opłata za anulowanie jest pobierana jeśli:

  • Klient anuluje kurs po upływie 2 minut od zaakceptowania kursu przez kierowcę
  • Klient anuluje kurs po dotarciu kierowcy na miejsce zamówienia
  • Kierowca anuluje kurs po upływie 5 minut oczekiwania na pasażera w miejscu odbioru

Są wyjątki od powyższych zasad. Opłata za anulowanie nie będzie pobierana jeśli:

  • W momencie anulowania kursu, czas dojazdu do klienta przekroczył estymowany czas dojazdu
  • Kierowca nie jedzie po pasażera najkrótszą drogą i nie zbliża się do punktu odbioru dostatecznie szybko

Aby uniknąć anulacji przejazdu, w sytuacji w której czas dojazdu po klienta się niespodziewanie wydłuży (na przykład z powodu kolizji na drodze), polecamy skontaktować się z klientem telefonicznie i uprzedzić go o zaistniałej sytuacji.

Nie naliczona opłata za anulowanie jest zawsze spowodowana jednym z powyższych punktów. Reklamacje dotyczące nie naliczonych opłat za anulowanie nie będą uwzględniane.

Czy ten artykuł był pomocny?