W czym możemy pomóc?

Zaloguj

Pozwolenie na pracę / Разрешение на работу

PL: Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, musisz dostarczyć dodatkowy dokument w trakcie rejestracji. Dzięki temu potwierdzimy, że możesz legalnie pracować.

Akceptowane dokumenty:

 • Karta Polaka
 • Karta Stałego Pobytu
 • Karta Czasowego Pobytu (z dostępem do rynku pracy)
 • Zezwolenie o pracę (wystawione przez konkretną flotę)
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce
 • Zaświadczenie o kontynuacji studiów przez cudzoziemca lub zaświadczenie o statusie studenta

Skontaktuj się z nami w razie pytań.

RU: Водителям, не являющимся гражданами стран входящих в состав Европейского Союза, необходимо предоставить документ подтверждающий право работать в Польше.

Документы, которые могут быть признаны, как «разрешение на работу»

 • Karta Polaka (Карта Поляка)
 • Karta Stałego Pobytu (ПНЖ)
 • Karta Czasowego Pobytu z dostępem do rynku pracy (ВНЖ с доступом к рынку труда)
 • Zezwolenie na pracę tylko od konkretnej floty (Разрешение на работу от конкретного партнера)
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (декларация о поручении работы иностранцу в Польше - приглашение)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce (Диплом польского ВУЗа)
 • Zaświadczenie o kontynuacji studiów przez cudzoziemca / zaświadczenie o statusie studenta (Свидетельство о продолжении обучения иностранца / Свидетельство о статусе студента)
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Czy ten artykuł był pomocny?