Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Autorizácia karty

Autorizačný poplatok  

Po pridaní karty k vášmu účtu alebo objednaní jazdy na kartu, môžete v bankovom výpise vidieť nespracovaný poplatok alebo rezerváciu prostriedkov. Jedná sa len o tzv. predautorizáciu a nejde o skutočný poplatok.

Bolt dočasne podrží malú sumu (vykoná tzv. predautorizáciu). Slúži pre kontrolu platnosti všetkých novo pridaných kreditných kariet. Toto nie je skutočný poplatok. Táto suma nikdy neopustí váš bankový účet; túto sumu banka podrží určitý čas a krátko po kontrole sa rezervácia prostriedkov znova uvoľní.

Po ukončení jazdy sa zadržaná čiastka prepočítava na konečné cestovné bez ďalších účtovaných poplatkov. Ak je cesta zrušená bez storno poplatku, rezervované prostriedky sú okamžite uvoľnené.

Upozorňujeme, že v závislosti od vašej banky môže uvoľnenie autorizačných prostriedkov trvať niekoľko pracovných dní. Podrobnosti získate od svojej banky.

Cezhraničné poplatky alebo poplatky tretích strán

Váš vydavateľ kreditnej karty alebo debetnej karty môže použiť svoj konverzný kurz alebo stiahnuť poplatok za platbu v prípade, ak si objednáte jazdu v krajine, ktorá používa inú menu ako účet, na ktorý je karta vedená.

Ak sa vo vašom výpise z účtu objavia ďalšie poplatky alebo ak sa suma, ktorá sa účtuje, líši od toho, čo sa zobrazilo na faktúre Bolt, obráťte sa, prosím, na vydavateľa používanej karty.

Pomohol Vám tento článok?