Ako môžeme pomôcť?

Prihlásiť sa

Neznáme platby

Je dôležité, aby sme vašu kartu a jej platnosť overili a minimalizovali / zabránili akémukoľvek podvodnému a neoprávnenému použitiu vašej karty a informácií.

Taxify dočasne podrží malú sumu (vykoná tzv. predautorizáciu). Slúži pre kontrolu platnosti všetkých novo pridaných kreditných kariet. Toto nie je skutočný poplatok. Táto suma nikdy neopustí váš bankový účet; túto sumu banka podrží určitý čas a krátko po kontrole sa suma znova uvoľní.

Systém môže overiť vaše platobné údaje až počas prvých piatich jázd. Obdobie platnosti tohto overenia sa môže líšiť v závislosti od vašej bankovej inštitúcie. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo otázok kontaktujte svoju banku.

Poznámka: Ak používate Taxify v Austrálii, prečítajte si tento článok.

Pomohol Vám tento článok?